phuwiang
 
phuwiang municipality || www.phuwiangmun.go.th
 

ค้นหา    

:: เมนูหลักเทศบาลตำบลภูเวียง ::
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
นโยบาย
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรของเทศบาล
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ติดต่อเทศบาล


:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล(ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 13-08-2557
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวม เทศบาลตำบลภูเวียง (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 21-07-2557

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)07-07-2557

ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลภูเวียง 02-04-2557
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 07-01-2557
ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 03-09-2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ฯ 14-08-2556
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ้นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง
ของเทศบาล(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)12-07-2556
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ของเทศบาล(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)12-07-2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร
ที่ว่าง(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก) 11-02-2556
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง(รอบ ก.พ.55)(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)09-01-2556
เทศบาลตำบลภูเวียงรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)
14-12-2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)14-11-2555
เทศบาลตำบลภูเวียง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก)
:: ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง ::
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนรัตนไพโรจน์ ซอย 1 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 04-08-2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 23-07-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและโรงจอดรถ จำนวน 3 โครงการ(ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 10-07-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในเขตเทศบาล (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 18-06-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนเทศบาลช่วงบริเวณอ่างเก็บน้ำฝายหลวง ครั้งที่ 2 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 12-06-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 12-06-2557
สอบราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 26-05-2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 โครงการ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 23-05-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ประจำปี งป.2557 ครั้งที่ 2 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 22-05-2557
สอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างปรับอากาศชั้น 1 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 20-05-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนเทศบาลช่วงบริเวณอ่างเก็บน้ำฝายหลวง (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 12-05-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 30-04-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนทรัพย์สมบูรณ์ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 30-04-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนทรัพย์สมบูรณ์ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 31-03-2557
สอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างปรับอากาศชั้น 1 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 05-03-2557
สอบราคาจัดซื้อรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 26-02-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้าคอนกรีต ฯ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 03-02-2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำด้านทิศใต้ถนนหลักเมือง ฯ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 03-02-2557
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 17-12-2556
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)(ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 16-12-2556
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)(ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 04-12-2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 3(ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 2-12-2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2(ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 13-11-2556
สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารตลาดสด (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 6-11-2556
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำพุในสระฝายหลวง (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 22-10-2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 22-10-2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 22-10-2556
สอบราคาจัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ ครั้งที่ 3 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 20-09-2556
สอบราคาจัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 09-09-2556
สอบราคาจัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 22-08-2556
ประมูลค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ปลูกสร้างอาคาร (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 05-08-2556
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงแบบอัตโนมัติแบบ ไร้สายภาครรับ จำนวน 4 ชุด (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 26-07-2556
สอบราคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมือง พัฒนาราม (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 26-07-2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนนาก้านเหลือง ฯ(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)05-07-2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ฯ(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)05-07-2556
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านท้องถิ่นไทย งป.2556 ครั้งที่ 3 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก)2-07-2556
สอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างปรับอากาศชั้น 1 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก)20-06-2556
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านท้องถิ่นไทย งป.2556 ครั้งที่ 2 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก) 11-06-2556
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)03-06-2556
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านท้องถิ่นไทย(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)27-05-2556)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ(ดูรายละเอียดคลิ๊ก)27-05-2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก)27-11-2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งไฟถนนส่องสว่างโซล่าร์เซลพลังงานแสงอาทิตย์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก)
:: นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ::
chin2
นายฉิน   วรปัญญาสถิต

:: ปลัดเทศบาลตำบลภูเวียง ::
จ่าสิบเอก อำนวย  รุ่งรัตน์

:: รองปลัดเทศบาลตำบลภูเวียง ::


นายบุญฤทธิ์ ศรีบุญวงษ์


:: หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ/มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น สาระน่ารู้และอื่น ๆ ::
:: รายงานประจำปี ::

ประจำปี พ.ศ.2553-2554:: โครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลตำบลภูเวียง ::
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ฯ งป.56 ครั้งที่ 1 , 2
โครงการเข้าวัดศึกษาธรรมะ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556
การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา"5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555"
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2555
โครงการเข้าวัดศึกษาธรรมะ  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปี 2555
 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


:: วิสัยทัศน์การพัฒนา / นโยบายในการพัฒนา ::

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลภูเวียง

ชุมชนเข็มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
รักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาอาชีพให้สดใส
ก้าวไกลการศึกษา
บำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีท้องถิ่น
นโยบายในการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลภูเวียง

1. ส่งเสริมงานบุญประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
2. สร้างสาธารณูปโภค
สวนสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่าง
3. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
มีระบบจัดการขยะที่ดี
4. เน้นสำคัญทุนการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้เป็นเลิศ
5. ชุมชนสุขภาพดี 
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
6. บริหารโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ ประหยัด 
ประทับใจ


:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมFree Web 
	Counters
Super REI Coupons
เทศบาลตำบลภูเวียง ถนนเทศบาล ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 0-4329-1208 โทรสาร 0-4329-1238
© Copyright  phuwiang municipality
E-mail : phuwiangmun@hotmail.co.th